Početak Dorada

Dorada

E-mail Ispis PDF

Dorada je završni proces svih tiskanih materijala. Najčešći oblik dorade je obrezivnje artikala na zadanu, završnu dimenziju te pakiranje kompletne naklade.
Blokovi se ljepe i obrezuju, te pakiraju, a mnogi se artikli moraju prije obrezivanja savinuti na pola ili pak doraditi sa više različitih elemenata. Falcanje, perforiranje, numeriranje i dr.

Razlikujemo klasično falcanje araka na konačni formata ili falcanje, odnosno biganje debljih kartona kako bi se mogu presavinuti na željeni format. Falcanje tiskanih araka se najčešće koristi kod izrade knjiga, brošura i raznih časopisa jer su strojevi prilagođeni savijanju araka sa 16 ili 8 strana na listove koji posloženi jedan za drugim čine knjižni blok. aj proces dorade se zove "sabiranje", slaganje listova, araka u redosljed, u knjigu ili slično.

Kada smo dobili složeni knjižni blok, isti se mora uvezati. Uvezati časpise ili prospekte sa manjim brojem stranica možemo sa strojem za klamanje. Kod nekih manjih naklada ili prema zahtjevu kupca uvez se izvodi sipralom, plastičnom ili žičanom.
Spiralni uvez koristimo kod reklamnih brošura sa manjim brojem stranica ili kod popularnih blok/rokovnika, a najčešće ga koristimo kao uvez kalendara.

Kada je u pitanju čvršći uvez, razlikujemo meki ili tvrdi uvez. Kao "meki" koristimo uvez toplim ljepilom korica tiskanih na klasičnim kartonima do 350 grama, a kao "tvrdi" uvez podrazumjevamo presvačenje knjigovežke ljepenke raznim papirima sa tiskanim uzorkom ili pak raznim tekstilnim ili kožnim presvlakama. Tvrdi uvez najčešće podrazumjeva i šivanje tiskanih araka.

U doradu još spada i plastifikacija, kao zaštita araka od raznih oštečenja i vanjskih utjecaja.
Štancanje, izrezivanje araka prema zadanim oblicima, izvodi se sa oštrim čeličnim linijama koje pri pritsku prerezuju arak.
Zlatotisak ili folio tisak, estetsko ukrašavanje tiskovina sa specijalnim folijama visokog sjaja ili pak u mat varijanti, ali efektnog izgleda. Ili samim utiskivanjem šablone / klišeja / u podlogu bez folije. Tako se dobije efekat otiska, ali nema promjene tona u artiklu. Takva način apliciranja zovemo blindruck ili slijepi tisak.

ODJEL DORADE:
- Strojevi za rezanje araka i obrezivanje proizvoda, sa jednim ili tri noža (trorezač)
- Strojevi za savijanje araka sa džepovima različitih formata i funkcija
- Strojevi za sabiranje araka
- Strojevi za šivanje knjižnih araka, automatske linije za sabiranje i šivanje žicom
- Strojevi za izradu korica za tvrdi uvez
- Strojevi za spajanje korica sa knjižnim blokom, strojevi za zaobljavanje hrpta. preše
- Strojevi za meki uvez
- Linije za automatski tvrdi uvez

OSNOVNI POSTUPCI grafičke dorade koje obavljamo u GRAFISU su:
- Rezanje araka na određenu veličinu
- Savijanje araka po zadanoj shemi na određenu veličinu
- Sakupljanje (sabiranje araka)
- Uvez - ljepljeni, klamani, spiralni i uvez letvicom: postupak
sjedinjavanja araka u cjelinu ljepilom, klamerima, spiralom, letvicom

SPECIJALNI POSTUPCI grafičke dorade koji se izvode u GRAFISU su:
- Biganje (brazdanje proizvoda radi lakšeg savijanja na gotovu veličinu)
- Perforacija (bušenje proizvoda radi lakšeg kasnijeg razdvajanja)
- Numeracija (otiskivanje brojeva radi evidencije: ulaznice, kuponi i sl.)

DODATNI POSTUPCI grafičke dorade koje radimo su:
- Bušenje
- Ćoškanje (zaokruživanje)
- Rilanje (zarezivanje)

Ažurirano ( Utorak, 09 Veljača 2010 16:02 )