Početak Grafičke usluge Grafička priprema

Grafička priprema

E-mail Ispis PDF

 

Pod pojmom grafičke pripreme za tisak podrazumijevamo pripremanje i prilagodbu gotovih ili polugotovih grafičkih materijala samom procesu tiska. Različite tehnologije tiska (offset, tampon, sito, slijepi tisak, digitalni tisak) kao i različiti načini dorade grafičkih materijala zahtjevaju i različitu pripremu za tisak (prepress). Kod pripreme za tisak nužno je obratiti pozornost na sve elemente samog procesa tiska kako bi finalni proizvod zadovoljio želje klijenta kao i samog dizajnera.

Da bi se grafička priprema mogla kvalitetno odraditi neophodno je do detalja poznavati sam proces tiska, materijal na koji se tiska ili aplicira grafičko rješenje kao i grafičke standarde koji se moraju zadovoljiti prije samog procesa tiska. Kod grafičke pripreme je moguće dobrim promišljanjem (recimo o formatima papira) napraviti i određene uštede u samom procesu tiska.

U pripremi je potrebno obratiti pozornost na cijeli niz karakterističnih detalja za određenu vrstu tiska (npr. kod offset tiska na: napust (bleed), overprint boja, korištenje profila kod pretvaranja fotografija i spremanja za tisak, rezoluciju (razlučivost) fotografija koja ne bi smjela biti manja od 300 dpi (dots per inch = točaka po inču), ponašanje samog papira u tisku (razvlačenje, upijanje boja)). Priprema za tisak je nešto što treba odvojiti od procesa dizajniranja iako se i kod dizajniranja treba misliti na moguće probleme u procesu tiska. Važna karika u procesu pripreme je i prilagodba kolornih profila (profili koji definiraju količinu određene boje u procesu tiska, pojednostavljeno rečeno) određenoj tiskari i određenom grafičkom stroju.

Kod knjiga se uglavnom u pripremi za tisak vrše tri korekture i lekture teksta uz poštivanje tehničkih značajki tiska (offset: broj stranica djeljiv sa 4 zbog mogućnosti kasnijeg uveza), samo slaganje tiskovnog arka i tako dalje.

Iako većina dizajnera taj dio posla ostavlja samoj tiskari, u današnje vrijeme sve više tiskara želi dobiti materijale pripremljene za tisak tako da se dobiveni materijal može tiskati odmah po dolasku u tiskaru.

Mi grafičku pripremu za tisak odrađujemo u sklopu samog dizajna, a možemo odraditi i samo pripremu za tisak ukoliko je to potrebno.

Prije početka tiska izrađujemo probne otiske na tzv. proof printerima da bi klijent unaprijed vidio kako će izgledati tiskani materijal. Nakon prihvaćanja probnog otiska, izrađujemo potrebne materijale za tisak (*.PS ili *.PDF dokumente) koje dostavljamo u tiskaru i na kraju u tiskari nadgledamo sami proces tiska kao bi finalni proizvod bio profesionalno otisnut i dorađen.

Ažurirano ( Utorak, 19 Siječanj 2010 12:41 )