Početak

Časopisi i novine

E-mail Ispis PDF

Sample image

Skupina GRAFIČKIH PROIZVODA novine, revije, časopisi i ostali povremeni listovi, predstavljaju periodičke publikacije i svrstavamo ih u masovne medije. Zapravo, to su dnevna, tjedna, rjeđe petnaestodnevna ili mjesečna tiskana izdanja, različito dizajnerski i grafički obrađena i uvezana.
Ova izdanja donose informacije iz vrlo različitih područja ljudske djelatnosti, kao što su: politika, privreda, nauka, prosvjeta, kultura, umjetnost i šport te ostale dnevne i druge obavijesti.


Za razliku od novina i revija, osobito dnevnih, časopisi predstavljaju povremene publikacije znanstvenog, umjetničkog, književnog, privrednog, religioznog, političkog ili nekog drugog informativnog, odnosno edukativnog sadržaja.
Na proizvodu novine kao tipičnom predstavniku tiskanih masovnih medija iz prve skupine grafičkih proizvoda prikazat ćemo cijelu skupinu, iako i revije i časopisi imaju svojih izdavačkih, likovno-grafičkih i tehničkih specifičnosti.
NOVINE
Novine, osobito dnevne, tipičan su predstavnik masovnih medija. One prate dnevna događanja iz gotovo svih sfera ljudskog življenja: politike, kulture, športa, i svih ostalih djelatnosti. U stalnim komentarima i feljtonima prate prošla i predviđaju buduća događanja. Zbivanja o kojima donose kraće vijesti obično prate i kraćim analizama.
Dnevne novine daju i informacije o različitim dnevnim zbivanjima zanimljivim najširem krugu čitatelja. Osim redakcijskih tekstova, objavljuju male oglase, takozvane poslovne, i cjelostranične oglase. Uobičajeno je da uz glavni dio lista donose i raznovrsne priloge prilagođene danima izlaženja u tjednu.
Ciljeve novina možemo definirati kroz svakodnevne potrebe čitatelja, a to su: informiranje, različito oglašavanje, edukacija, te zabava i razbibriga u slobodno vrijeme. Pri nabrajanju ciljeva ne treba zaboraviti jedan od važnijih razloga izlaženja novina - a to je svakako stvaranje dobitim odnosno profita. Stvaranje profita uz informiranje strateški je cilj izdavača, odnosno vlasnika novina.
Cilj Novina: Informiranje, edukacija, profit, oglašavanje, zabava, razbibriga

Ažurirano ( Utorak, 19 Siječanj 2010 13:35 )